Tips Voor Het Oplossen Van Aangepaste Fouten Bij Mislukte Bewerkingen

Is uw pc traag en traag? Wordt het geplaagd door mysterieuze foutmeldingen en crashes? Zo ja, dan hebt u Reimage nodig - de ultieme software om Windows-fouten te herstellen en optimale prestaties te herstellen.

In de afgelopen weken heeft elk aantal gebruikers u en mij laten weten dat ze een op maat gemaakte fout zijn tegengekomen tijdens het gebruik.

  • Documentvolume: 7021021
  • Aanmaakdatum: 23 juni 2017
  • Gewijzigd op 25 oktober 2017
    • Producten voor Micro Focus-account:

      Privileged User Manager

Omgeving

NetIQ Privileged Accounts 3.2
NetIQ 3.1 Privileged Accounts

Situatie

Verificatie mislukt als de domeinbasis-DN van het LDAP-account wordt gekozen in de domeinroot of binnen de DC-context (DC = My, DC = Lab), maar werkt als blijkt dat het een “organisatie-eenheid en/of container in dit domein (CN impliceert Gebruikers, DC = Mine, DC is gelijk aan Laboratorium).

LDAP-zoekacties zijn niet aanwezig in Active Directory (AD)-hosting als ze de URL van de onderliggende oorzaak-website bevatten als een BaseDN, binnen een substructuur.

De achtervolgende fout verschijnt in de unifid.log:

Waarschuwing, LDAP-lookup mislukt, eerste fout (bewerking mislukt)

Resolutie

Beoordeel eerst uw LDAP-account domeinnummer zoeken

som is bepaald

subboom voor acteurs Een zoekmachine die zowel verschillende onderliggende objecten als een leuk specifiek object bevat.

Anders is er een oplossing nodig om de praktische PAM-LDAP-clientinstellingen te configureren. Op het moment van schrijven is er een openbare overeenkomst vrijgegeven die het volgende of later bevat:

PAM 3.1.0.3 –

Tips For Resolving Custom Errors On Unsuccessful Operations
Советы по устранению пользовательских ошибок при неудачных операциях
실패한 작업에 대한 사용자 지정 오류 해결을 위한 팁
Tips För Att Lösa Anpassade Fel Vid Misslyckade Operationer
Consejos Para Resolver Errores Personalizados En Operaciones Fallidas
Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Niestandardowych Błędów W Operacjach Zakończonych Niepowodzeniem
Conseils Pour Résoudre Les Erreurs Personnalisées Lors D’opérations Infructueuses
Tipps Zum Beheben Von Benutzerdefinierten Fehlern Bei Erfolglosen Vorgängen
Dicas Para Resolver Erros Personalizados Em Operações Malsucedidas
Suggerimenti Per La Risoluzione Di Errori Personalizzati Su Operazioni Non Riuscite